MF9130/MF9130E

course
statistics
Introductory course in statistics
Published

October 25, 2022

This 8-days course is provided in both English and Norwegian. Generally,

MF9130E - Introductory course in statistics

Course site developed by instructors (I am the lead developer for this website)

Official course site: MF9130E

The aim of the course is to make the participants acquainted with basic statistical ideas and methods. No special previous knowledge of mathematics or statistics is assumed. The statistical software R and the RStudio environment will be used in many of the exercises. Analysis of examples from biomedical research will be emphasized.

MF9130 - Innføring i statistikk

MF9130

Målet for kurset er å gjøre deltagerne kjent med grunnleggende statistiske ideer og metoder. Det forutsettes ikke spesielle forkunnskaper i matematikk eller statistikk. Den statistiske programpakken STATA vil bli benyttet i mange av øvelsene. Analyse av konkrete eksempler fra medisinsk forskning vil bli vektlagt.