ERN4110

course
statistics
Statistics for master students in nutrition
Published

May 4, 2023

ERN4110 – Statistikk for masterstudenter i ernæring

ERN4110

Emnet gir en anvendt rettet innføring i statistiske grunnbegreper og sentrale statistiske metoder. Det blir lagt vekt på konkrete eksempler fra ernæringsvitenskap og medisin. PC-øvelser med statistikkpakken Stata er en essensiell del av undervisningen.